Primer (ไพร์มเมอร์)

น้ำยาช่วยกระตุ้นการยึดเกาะของกาวติดกระจกรถ พร้อมทำความสะอาดพื้นผิวกระจกภายในตัว ใช้ในการเตรียมผิวงานบนกระจกรถธรรมดา และกระจกเคลือบสารเซรามิค ใช้กับงานรถบัส ตู้คอนเทนเนอร์ โครงสร้างรถ

No products were found matching your selection.