CONTACT US

ติดต่อเรา

บริษัท แอดฮีซีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 44 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 27
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์: (+66) 2 877 9935 auto
โทรสาร: (+66) 2 877 9009 

อีเมลล์: [email protected]

บริษัท แอดฮีซีล จำกัด (โรงงาน)

88 หมู่ 4 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ 
จ.นนทบุรี
11140

โทรศัพท์: (+66) 2 985 8388 auto
โทรสาร: (+66) 2 983 6388 

อีเมลล์: [email protected]

เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ