ดาดฟ้ารั่ว ดาดฟ้ารั่วซึม แก้ปัญหาด้วยตัวเองง่ายๆ ด้วย AdSeal RoofSeal 111

วิธีแก้ปัญหา ดาดฟ้ารั่ว ดาดฟ้ารั่วซึม

AdSeal ROOFSEAL 111 อะคริลิคเคลือบทากันรั่วซึม และปิดรอยแตกร้าว ชนิดยืดหยุ่นสูงhttps://www.youtube.com/watch?v=_MivTo4h57U ในช่วงเวลาอย่างนี้ พายุเข้า ฝนฟ้าคะนอง ฝนตกพรำๆ ชุมฉ่ำกันทุกเช้าเย็น นอกจากเราจะต้องหมั่นขยันพกร่มกันแล้ว หลังคาบ้าน หรือดาดฟ้าบ้านเรา ก็ต้องได้รับศึกหนักในการกันและรองรับน้ำฝนด้วยเช่นกัน พวกเราจึงพบปัญหา หลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว กันในฤดูฝนนี้ประจำๆ วันนี้แอดฮีซีลมีวิธีแก้ปัญหา ดาดฟ้ารั่ว ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ สาเหตุของ ดาดฟ้ารั่ว เนื่องจากธรรมชาติของคอนกรีตนั้น ไม่รองรับการยืดหดตัวที่สูง เมื่อมีการขยับตัวของคอนกรีตจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือการสั่นสะเทือน เช่น การที่รถหนักขับผ่านบ้านอย่างสม่ำเสมอ อาจจะทำให้เกิดรอยแตกร้าวขึ้นได้เป็นธรรมดา แต่หากรอยแตกร้าวนั้นเกิดบนดาดฟ้า แล้วไม่ได้ถูกซ่อมแซมอย่างทันท่วงที เมื่อใช้ดาดฟ้าเป็นเวลานาน ดาดฟ้าที่ผ่านทั้งการใช้งาน ฝน ลม แดด อันหนักหน่วง หากปล่อยรอยแตกร้าวไว้นาน รอยแตกร้าวอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นและทำให้เกิด ดาดฟ้ารั่ว ได้นั่นเอง นอกจากนี้อาจเกิดจากการที่ท่อระบายน้ำบนดาดฟ้าอุดตัน หรือความลาดเอียงของดาดฟ้าไม่ได้องศา ทำให้น้ำฝนนั้นขังเป็นแอ่งเป็นเวลานาน หากคอนกรีตเสื่อมสภาพหรือมีรอยแตกร้าว ย่อมเกิด ดาดฟ้ารั่ว ได้อย่างง่ายดาย ฉะนั้นหากมีรอยแตกร้าวจึงควรรีบแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากนอกจากจะทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายจากการน้ำรั่วแล้ว ไม่เช่นนั้นน้ำอาจจะซึมไปโดนโครงสร้างเหล็กภายในคอนกรีต จนทำให้โครงสร้างผุกร่อนและเป็นอันตรายต่อโครงสร้างได้ วิธีแก้ปัญหา […]

นวัตกรรม สีเขียว Green Innovation 8 สิ่งประดิษฐ์รักสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก

Green Innovation นวัตกรรมสีเขียว

“We have not inherited the world from our ancestors, we have simply leased it from our progeny” ….. “เราไม่ได้รับโลกนี้มากจากบรรพบุรุษ แต่เรากำลังยืมโลกใบนี้มากจากลูกหลานของเรา” ให้ นวัตกรรม สีเขียว ช่วยรักษาโลกเราเพื่อลูกหลาน ทรัพยากรในโลกของเรากำลังขาดแคลนขึ้นเรื่อยๆ เช่น น้ำมัน น้ำสะอาด จนอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางครั้ง ในเมื่อมีความต้องการทรัพยากร มนุษย์จึงมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์สีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาทรัพยากรที่คงเหลือเอาไว้ และสร้างแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ วันนี้แอดฮีซีลมี 8 นวัตกรรม สีเขียว มานำเสนอกันให้ทุกคนได้ชม 1. Tesla Powerwall Tesla Powerwall คือ แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเก็บพลังงานจากโซลาร์เซลล์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ในตอนกลางวัน บ้านที่มีโซลาร์เซลล์จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เหลือจากการใช้งาน จะถูกเก็บเอาไว้ใน Tesla Powerwall และในตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ Tesla Powerwall จะปล่อยพลังงานออกมา […]

Clean Room คือ อะไร ห้องสะอาด …สะอาดแค่ไหนกันหรอ?

clean room ห้องสะอาด ห้องยา

Clean Room หรือ ห้องสะอาด หรือ ห้องปลอดเชื้อ คือ ห้องที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม ให้มีสิ่งแปลกปลอมในอากาศน้อยกว่าอากาศในสภาวะปกติ เช่น ฝุ่น จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ละออง และไอของสารเคมีในอากาศ เป็นต้น โดยจะมีการควบคุมสิ่งแปลกปลอมนี้ให้อยู่ในระดับที่กำหนด ที่ต่ำกว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในอากาศในสภาวะปกติ ซึ่งมีจำนวนอนุภาคที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.5 ไมครอน มากกว่า 35,000,000 อนุภาคต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือ 1,000,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์ฟุต นอกจากนี้อาจมีการควบคุมปัจจัยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความดัน การเคลื่อนที่และความเร็วของลม ห้องนี้ถูกใช้ในทุกอุตสาหกรรมและธุรกิจ ที่ฝุ่น จุลินทรีย์ หรือสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ มีผลกระทบต่อการผลิตของผลิตภัณฑ์และการดำเนินการ เช่น การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตยา การผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ การทำเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชิป จะประกอบด้วยองค์ประกอบขนาดเล็กที่มีรายละเอียดสูงมาก ในระดับนาโนเมตร การมีสิ่งแปลกปลอมอาจทำให้สูญเสียความละเอียด และความแม่นยำในการผลิต และทำให้เกิดสิ่งเจือปนในส่วนประกอบ จึงทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร […]

สีประตูบ้าน สีประตูรั้ว ทาสีอะไรดี? … สีประตูบ้านตามทิศ ฮวงจุ้ยทั้ง 8 ทิศ

สีประตูบ้าน

สำหรับใครที่กำลังมีแพลนสร้างบ้าน ซื้อบ้าน หรือปรับปรุงบ้านใหม่ ก็คงอยากได้บ้านที่มีความสวยงาม มีคุณภาพ ใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่มีคุณภาพ อยู่กับเราไปได้นานๆ และสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง คือ การดูทิศทางการตั้งของบ้าน ตามฮวงจุ้ย เพื่อรับพลังงานดีๆ มาเสริมให้คนภายในบ้านอยู่อย่างสบาย นอกจากนี้การเลือกทา สีประตูรั้ว สีประตูบ้าน ให้เหมาะกับทิศทาง จะช่วยเสริมโชคลาภให้มากกว่าเดิม ฮวงจุ้ย สีประตูรั้ว สีประตูบ้านตามทิศ วันนี้แอดฮีซีล มี สีประตูรั้ว สีประตูบ้าน ที่ควรใช้และไม่ควรใช้ในทิศนั้นๆ พร้อมทั้งการตกแต่งบริเวณหน้าบ้านเพื่อเสริมฮวงจุ้ยของบ้านมาให้เลือกใช้กัน ทิศตะวันออก เข็มทิศอ่านค่าได้ 67.5 ถึง 112.5หากประตูรั้ว ประตูบ้านหันไปทางทิศตะวันออก ควรเลือกใช้สีที่เป็นธาตุไม้ เช่น สีเขียว สีน้ำตาล และเสริมด้วยสีธาตุน้ำ เช่น สีน้ำเงิน สีฟ้า สีดำ โดยสีเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพและด้านครอบครัว หากต้องการเสริมฮวงจุ้ยหน้าบ้านเข้าไปอีก ควรมีการตกแต่งด้วยน้ำพลุ แล้วตกแต่งด้วยต้นไม้สีเขียวขจี และควรหลีกเลี่ยงสีที่เป็นธาตุไฟและโลหะ เช่น สีขาว สีเทา สีแดง และสีส้ม  ทิศเหนือเข็มทิศอ่านค่าได้ 337.5 ถึง 22.5ประตูรั้ว ประตูบ้าน ที่หันไปทางทิศเหนือ […]

ฮวงจุ้ยบ้าน ประตูบ้าน หรือ หน้าบ้านควรหันทิศไหน

ฮวงจุ้ยบ้าน

บ้านเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรา และสำคัญกับเรามากที่สุดอย่างหนึ่ง นอกจากความฝันที่จะมีบ้านหลังหนึ่งที่มีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน และสวยงามเป็นของตัวเอง ทุกคนก็คงอยากให้บ้านของเรานั้นนำพลังงานดีๆ ความโชคดี ทำให้คนในบ้านมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นแน่… เช็คซักนิด!! ฮวงจุ้ยบ้าน ก่อนสร้างบ้าน หน้าบ้านควรหันทิศไหน ฮวงจุ้ย คือ อะไร ฮวงจุ้ย คือ หลักความสมดุลของลมและน้ำ เพื่อให้เกิดพลังงานธรรมชาติดีๆเข้ามาในบ้าน เข้ามาส่งเสริมผู้อยู่อาศัยให้อยู่สบาย มีความสุข ไม่เจ็บป่วย และยังไถ่ทอนพลังงานที่ไม่ดีออกจากบ้านอีกด้วย ฮวง คือ “ลม” จุ้ย คือ “น้ำ” ฮวงจุ้ยบ้าน หน้าบ้านควรหันทิศไหน ?  รู้หรือไม่? ฮวงจุ้ยบ้าน ของจีนและไทยไม่เหมือนกัน ฮวงจุ้ยบ้านของจีน ในหลักฮวงจุ้ยบ้านของจีน บ้านควรจะหันหน้าไปทางทิศใต้ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของประเทศจีนมีความหนาวเย็นเป็นส่วนใหญ่ มีกระแสลมเย็นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งในทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ได้รับความร้อนจากแสงแดดมากที่สุด เนื่องจากพระอาทิตย์นั้นจะขึ้นทางทิศตะวันออก อ้อมไปทางทิศใต้ แล้วไปตกทางทิศตะวันตก เพื่อช่วยลดความหนาวเย็นของบ้าน ทิศต้องห้าม : ทิศเหนือ เป็นทิศที่จะมีลมหนาวเข้ามามากเป็นพิเศษในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้อากาศที่หนาวเย็นอยู่แล้วหนาวเย็นขึ้นไปอีก จึงถือเป็นทิศต้องห้ามในการหันหน้าบ้านของความเชื่อฮวงจุ้ยคนจีนนั่นเอง ฮวงจุ้ยบ้านของไทย ในขณะที่ประเทศจีนเป็นเมืองหนาว ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อน […]

หลังคารั่ว ทำอย่างไรดี? อุดหลังคารั่วด้วย เทปกันรั่วซึม เทปบิวทิว TOOLFLEX MULTIBOND A

เทปบิวทิว เทปกันรั่วซึม หลังคารั่วซึม

หลังคารั่ว นำซึมทำของใช้พังเสียหาย ซ่อมได้ด้วยตนเองง่ายๆ ด้วยเทปกันรั่วซึม TOOLFLEX MULTIBOND A เทปบิวทิว คุณภาพสูง 100% หนา ติดทน ทนร้อน ทนฝน ทนลม   ในหน้าฝนแบบนี้ทุกคนคงพบปัญหาน้ำรั่วกันอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นหลังคากระเบื้องรั่ว หลังคาเมทัลชีทรั่ว หลังคาสังกะสีรั่ว รางน้ำรั่ว หรือดาดฟ้ารั่ว วันนี้แอดฮีซีลมีผลิตภัณฑ์ดีๆ พร้อมทั้งวิธีการซ่อมแซมหลังคารั่วซึมง่ายๆ ด้วยตัวเองมานำเสนอ โดยไม่ต้องง้อช่างให้เสียแรง เสียเงิน เสียเวลากันเลย BUTYLTAPE เทปบิวทิวอุดรอยรั่ว TOOLFLEX MULTIBOND-A https://www.youtube.com/watch?v=rpsOC34Wb-c ทำไมต้องเลือกเทปกันรั่วซึม เทปบิวทิว TOOLFLEX MULTIBOND A เป็น เทปบิวทิว 100% ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น การแซ่มแซมตู้คอนเทนเนอร์ การซ่อมแซมรถบรรทุก ที่มีการขยับและได้รับแรงลมตลอดเวลา จึงมีความแข็งแรงคงทน ไม่หลุดร่อน ติดได้ดีกับทุกวัสดุ เช่น พลาสติก กระจก เหล็ก โพลีคาร์บอเนต คอนกรีต ไม้ อลูมิเนียม พีวีซี และวัสดุทั่วไปในอาคารก่อสร้าง กันความร้อนได้สูงถึง 200 องศา […]

ซิลิโคนกันไฟ อะคริลิคกันไฟ ใช้ต่างกันอย่างไร ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน

ซิลิโคนกันไฟ

ปัจจุบันนี้ในการสร้างตึกสูง เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายต่างๆอย่างเข้มงวด เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย โดยการบังคับให้มีระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น สัญญาณเตือนกันเพลิงไหม้ ระบบน้ำสำหรับดับเพลิง ถังดับเพลิง และการใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆที่สามารถช่วยชะลอเพลิงไหม้ได้ เช่น การใช้ประตูกันไฟ ผนังกันไฟ สีกันไฟ และยาแนวกันไฟ เป็นต้น เนื่องจากการเกิดอัคคีภัย ทำให้เกิดความเสียหายที่สูง การเลือกใช้วัสดุกันไฟให้เหมาะสม เช่น การเลือกกาวยาแนวให้ถูกต้อง เช่น ซิลิโคนกันไฟ และ อะคริลิคกันไฟ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย พร้อมทั้งป้องกัน และลดความเสียหายที่อาจะเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน จึงเป็นสิ่งสำคัญ   การเลือก ยาแนวกันไฟ รายละเอียดเล็กๆที่อาจช่วยชีวิตนับร้อยได้ รู้หรือไม่? ควัน อันตรายกว่าไฟ การเสียชีวิตจากอัคคีภัยภายในอาคารส่วนใหญ่เกิดจากการสูดควันไฟ ไม่ใช่จากการโดนไฟเผา หากเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร ออกซิเจนที่เป็นแก๊สที่สำคัญในการหายใจของมนุษย์จะถูกใช้ในการเผาไหม้ในการเกิดเพลิง ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง ทำให้มนุษย์หายใจได้ลำบาก นอกจากนี้การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดแก๊สพิษซึ่งมีอันตราย เช่น แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbonmonoxide) และแก๊สพิษอื่นๆที่เกิดจากการเผาไหม้พลาสติกต่างๆ เช่น ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen Cyanide) และฟอสจีน (Phosgene) ในการสร้างอาคารบ้านเรือน […]

ประโยชน์ของหินอ่อน 6 ข้อดี ของการใช้หินอ่อนในการตกแต่งบ้าน

ประโยชน์ของหินอ่อน

ประโยชน์ของหินอ่อน 6 ข้อ ว่าทำไมหินอ่อนจึงเป็นที่นิยมในการนำมาตกแต่งบ้านมาเป็นเวลานาน ทั้งๆที่มีราคาสูงกว่าวัสดุชนิดอื่น มาติดตามชมกันเลย        1. หินอ่อน มีความทนทาน อยู่กับบ้านของเราไปได้ตลอด  หินอ่อนเป็นหินธรรมชาติ จึงมีความทนทานต่อการขีดข่วน แตกยาก ไม่เปราะเทียบกับวัสดุปูพื้นหรือกระเบื้องชนิดอื่นๆ ถึงแม้หินอ่อนจะมีความแข็งน้อยกว่าหินแกรนิต หินอ่อนก็ยังมีความแข็งมากพอต่อการใช้งานปกติ และยังนิ่มพอที่สามารถออกแบบตกแต่งให้มีรูปแบบน่าสนใจมากขึ้น เช่น สามารถนำมาฉลุลายได้ การแต่งขอบ เป็นต้น       2. หินอ่อน มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร ปัจจุบันนี้มนุษย์พยายามผลิตกระเบื้องเลียนแบบหินอ่อนที่มีจำนวนจำกัด และหายาก ทั้งนี้ด้วยความมีเอกลักษณ์ของหินอ่อน เนื่องจากหินอ่อนเกิดจากการตกตะกอนและการทับถมของหินปูน ทำให้เกิดลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำกัน นอกจากนี้หินอ่อนยังมีสีสันที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่พบหินนั้น และริ้วของหินอ่อนที่ทำให้หินอ่อนมีความพิเศษเกิดจากความไม่บริสุทธิ์ที่ถูกกักอยู่ในหินปูน ในขณะที่กำลังก่อตัวเป็นหินอ่อนภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง      3. หินอ่อน สามารถกันความร้อนได้ หินอ่อนมักเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับเคาน์เตอร์ห้องครัว เนื่องจากหินอ่อนมีความเย็นจึงสามารถนวดแป้ง ยืดแป้งบนเคาน์เตอร์ได้ นอกจากนี้หินอ่อนยังสามารถทนความร้อนได้มาก หินอ่อนนั้นไม่สามารถติดไฟหรือไหม้ได้ แต่เพื่อผิวของหินอ่อนที่สวยงาม ควรหลีกเลี่ยงการวางหม้อหรือกระทะร้อนๆบนหินอ่อนโดยตรง      4. […]

วิธีใช้กาวอีพ็อกซี่ ในการประสานรอยต่อ ด้วย SeaGard P11 HM Plus

วิธีใช้กาวอีพ็อกซี่ ปาดเข้ารอยต่อ

วิธีใช้กาวอีพ็อกซี่ SeaGard P11 HM Plus 1. การทำความสะอาด โดยการขัดและปัดฝุ่น โดยพื้นผิวคอนกรีตจะต้องแห้งและสะอาด  2. ผสมกาวอีพ็อกซี่ SeaGard P11 HM Plus ตามสัดส่วน ส่วน A ต่อ ส่วน B เท่ากับ 1:1 โดยน้ำหนัก (หรือหากเป็นกาวอีพ็อกซี่ชนิดอื่น ให้ผสมตาม วิธีใช้กาวอีพ็อกซี่ บนฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ) Part A เป็นพาร์ทเรซิ่น จะมีสีเป็นสีขาว Part B เป็นพาร์ท Hardener หรือตัวทำแข็ว มีสีเป็นสีดำ   3. กวนโดยใช้เครื่องในการปั่นผสม ปั่นจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน จนไม่มีลักษณะเป็นริ้วสีขาวและดำแยกกัน 4. หากจำเป็น ให้ใส่ Backer Material เข้าลงในรอยต่อ ก่อนลงกาวอีพ็อกซี่  5. ใช้เกรียงปาดกาว SeaGard P11 HM Plus ลงในช่องว่างรอยต่อให้เต็ม โดยปาดเข้าทางด้านซ้ายและขวาสลับกันไปมา เพื่อให้กาวลงไปอุดประสานเต็มร่องที่เตรียมไว้ให้เต็ม และปาดตกแต่งผิวให้เรียบ […]

วิธีการตัดหัวยิงกาว ลักษณะและขนาดในการตัดหัวยิงกาวให้เหมาะสม

วิธีการใช้กาวซิลิโคน วิธีการตัดหัวยิงกาว

วิธีการใช้กาวซิลิโคน และกาวอะคริลิค วิธีการตัดหัวจุกยิงกาว 1. ตัดเปิดจุกบริเวณหัวของหลอดกาวโดยใช้มีดหรือคัทเตอร์ 2. ใช้มีดหรือคัทเตอร์ตัดจุกหัวยิงกาว ตามลักษณะที่ต้องการใช้งาน เช่น ตัดตรง ตัดเฉียงเป็นมุม 45 องศา หรือตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม 3. หมุนหัวยิงกาวลงบนจุกบริเวณหัวของหลอดกาว 4. ใส่หลอดกาวลงในปืนยิงกาว  ลักษณะการตัดหัวยิงกาว ตัดเฉียงเป็นมุม 45 องศา การตัดเฉียงเป็นมุม 45 องศา เป็นการตัดที่ทำให้ผู้ใช้ทำงานได้ง่ายและเป็นที่นิยมมากที่สุด เหมาะแก่การยาแนว การยิงเข้ามุม ซึ่งจะทำให้กาวมีพื้นที่สัมผัสสูง และยึดเกาะได้ดีกว่าการตัดหัวยิงกาวแบบตรง เนื่องจากการตัดหัวในแบบเฉียงจะเหมือนเป็นการยิงกาวและการปาดกาวไปในตัว เมื่อกาวถูกยิงออกมาจะมีลักษณะเหมือนหลังเต่า มีพื้นที่สัมผัสเยอะ หากเปรียบเทียบกับการตัดหัวยิงกาวแบบตรงจะมีลักษณะพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม ซึ่งมีพื้นที่สัมผัสกับพื้นผิวที่น้อยกว่า      2. ตัดเป็นสามเหลี่ยม การตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม เหมาะแก่การติดประกบวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกัน เมื่อตัดหัวเป็นรูปสามเหลี่ยม กาวที่ยิงออกมาจะเป็นทรงสามเหลี่ยม เมื่อนำอีกวัสดุมาประกบ กาวจะไหลออกทางด้านข้างอย่างสม่ำเสมอ กลายเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมที่มีความสม่ำเสมอ ไม่ทำให้เกิดโพรงอากาศเหมือนการประกบวัสดุเมื่อยิงกาวโดยตัดหัวตรง ซึ่งจะยิงออกมาได้กาวที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นวงกลม Download   วิธีการตัดและขนาดการตัดหัวจุกยิงกาว ติดต่อเราผ่านช่องทาง li5 shopee-forfooter บทความที่เกี่ยวข้อง สินค้าน่าสนใจ AdSeal […]