Privacy Policy of PDPA

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy : PDPA นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Protection Policy ) ประกาศ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Protection Policy ) บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ของคู่ค้า ของพนักงาน และหรือของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างสูงและเพื่อให้การเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด 2. บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริหารงาน หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง 3. บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก 4. บริษัทฯ จัดให้ระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความมั่นคง […]

รับมอบใบรับรอง ISO 9001:2015

กิจกรรมบริษัท Activity : CSR บริษัท แอดฮีซีล จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2001 อย่างเป็นทางการ รับมอบใบประกาศ ISO 9001:2022 รับมอบใบประกาศรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001: 2015           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 คุณสุเมธ  หุตินทรวงศ์  ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ น.ส.ศรัณย์ธร แสงทอง สื่อสารการตลาด เข้ารับมอบใบประกาศรับรอง มาตรฐานสากล ISO 9001: 2015 แก่ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด นำโดยคุณ วรณัน เย็นฤดี กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ณ โรงงาน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นที่เรียบร้อย […]

คาร์บอนเครดิต Carbon Credit คืออะไร กับสถานการณ์ คาร์บอน เครดิต ในประเทศไทย

บทความ Knowlegde คาร์บอนเครดิต (Carbon credit) คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถนำคาร์บอนเครดิตไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อ-ขายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ หากสรุปให้เข้าใจง่ายๆ คาร์บอนเครดิต ก็เปรียบเสมือนใบอนุญาตหรือโควต้าในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 1 ตัน ซึ่งคาร์บอนเครดิตในอีกทางหนึ่ง ก็ถูกสร้างให้เกิดขึ้นจากการลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 1 ตันด้วยเช่นกัน โดยในประเทศที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้ที่ต้องการจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินปริมาณที่กำหนด จะต้องซื้อคาร์บอนเครดิตจากผู้ที่ขายคาร์บอนเครดิต ทำไมถึงต้องมีคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยได้ลงนามในสนธิสัญญาในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกในพิธีสารโตเกียว (Tokyo Protocol) ซึ่งประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศในภาคผนวกที่ 1 ลงนามในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะไม่มีการกำหนดปริมาณเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน โดยหนึ่งในแนวทางของการลดก๊าซเรือนกระจก คือ กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) เช่น การพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด อย่างการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เป็นต้น ปัจจัยที่สอง คือ การที่ประเทศไทยลงนามความตกลงปารีส ซึ่งมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรม และควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรม ทั้งนี้จากปัจจัยทั้งสองจึงได้มีการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ของปี 2561-2580 […]

ซิลิโคนกันไฟ อะคริลิคกันไฟ : ตอบคำถาม FM Approved คือ อะไร

บทความ Knowlegde FM Approved คือ เครื่องหมายรับรองของผลิตภัณฑ์ ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน FM Approvals ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลระดับนานาชาติ โดยจะมีการออกใบประกาศนียบัตร (FM Certificate) เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบการสูญเสียทางทรัพย์สินจากอัคคีภัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นใจสำหรับผู้ใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ FM Approval ได้มีบริการการรับรองมีหลายประเภท ได้แก่ Cleanroom Materials (ชุดห้องเย็น) Coatings and Firestopping (สารเคลือบและยาแนวกันไฟ) Combustion Control Equipment (อุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้) Cooling Towers (หอระบายความร้อน) Detection, Fire Alarm and Signaling Equipment (อุปกรณ์ตรวจจับควันและเตือนอัคคีภัย) Ducts, Pipe and Duct Insulation (ระบบท่อ ท่อดักท์ และฉนวนท่อดักท์) Electrical Equipment – General […]

AdSeal Uniglaze NE

ความแตกต่างระหว่าง ซิลิโคน และ อะคริลิค

Silicone แอดซีล ยูนิเกลซ เอ็นอี กาวยาแนวซิลิโคน ชนิดเป็นกลาง ลักษณะพิเศษ เป็นกาวซิลิโคน 100% ชนิดเป็นกลาง คงตัว ไม่ไหลย้อย เมื่อใช้ในการยาแนวรอยต่อ มีเสถียรภาพสูงและยืดหยุ่นตัวได้ดีในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้น ทนทานต่อรังสี UV การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและภูมิอากาศได้ดี ไม่กัดกร่อนโลหะ และวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง มาตรฐาน RoHS การใช้งาน แอดซีล ยูนิเกลซ เอ็นอี เป็นกาวซิลิโคน 100% ที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง เหมาะสำหรับยาแนวและยึดติดรอยต่อในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม เช่น กรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม รอยต่อตู้เย็นและตู้แช่แข็ง ขอบอ่างอาบน้ำ อ่างล้างมือ ตู้อาบน้ำ เฟอร์นิเจอร์ครัว กระเบื้อง อุปกรณ์รถยนต์ ยึดติดแผ่นพาเนลและกระจกกับวัสดุอื่นๆ โดยไม่มีผลเสียกับแลคเกอร์ที่เคลือบบนผิววัสดุ กันน้ำรั่วซึมได้ดีบนวัสดุที่หลากหลาย เช่น กระจก อลูมิเนียมอะโนไดซ์ ไม้ เซรามิค คอนกรีต ซีเมนต์ เหล็ก เป็นต้น สี / ขนาดบรรจุภัณฑ์ สี: ใส, […]

AdSeal 765 FIREPROOF

ความแตกต่างระหว่าง ซิลิโคน และ อะคริลิค

แอดซีล 765 ไฟร์ปรูฟ อะคริลิคกันไฟลาม และ หน่วงไฟ ลักษณะพิเศษ กันไฟลามได้นาน 4 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน BS 476 Part 20 ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของการติดไฟ UL 94 V-0 ปราศจากฮาโลเจน ไอโซไซยาเนต แอสเบสตอส โลหะหนัก พทาเลท และสารระเหยที่เป็นอันตราย ใช้เป็นฉนวนอะคูสติกลดเสียงรบกวน มาตรฐาน BS 476 Part 20 UL 94 Flammability Class V-0 Low VOCs การใช้งาน แอดซีล 765 ไฟร์ปรูฟ เป็นกาวอะคริลิคสูตรน้ำกันไฟลามและหน่วงไฟ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของกาวที่จะขยายตัวขณะไฟไหม้ ช่วยป้องกันไม่ให้ไฟลามได้นานถึง 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการออกแบบรอยต่อและชนิดของวัสดุ) เหมาะสำหรับการยาแนวกันไฟและหน่วงไฟรอยต่อในงานก่อสร้าง เช่น รอยต่อผนังและบล็อกคอนกรีต ผนังกันไฟ กรอบประตูกันไฟ พลาสเตอร์บอร์ดกันไฟ ไฟเบอร์ซีเมนต์กันไฟ […]

BONDFLEX PU 25

อุดรอยแตก ซ่อมรอยแตก ดาดฟ้า

บอนด์เฟล็กซ์ พียู 25 กาวยาแนวรอยต่อโพลียูรีเทนความแข็งแรงสูง มาตรฐาน SNJF (French) approval as a low modulus external joint sealant DIN 18540 Part 2 ASTM C920 Type S, Grade NS, Class 50, Use; T1, NT, A and M. ISO 11600 – Class F-25LM JIS A5758, 1979 British Standard BS 4254-1983, BS 5889 US-FS-TT-S-00230C Type 2, Class A CE Marking (“Conformite […]

มอบตู้ตรวจโควิด ปี 2 โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

กิจกรรมบริษัท Activity : CSR บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ร่วมบริจาคตู้โควิดเพิ่มเติมในปี 2021 นี้ รวมรายการบริจาค (ปี 2)ณ  โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา   #สู้ไปด้วย#ประเทศไทยพ้นภัยโควิด19#Covid19#แอดฮีซีล#AdheSeal ติดตามพวกเราได้ทุกที่ที่:WebSite Official : www.adheseal.comFacebook : www.facebook.com/adhesealcompanyLink In : shorturl.at/hqvCTShopee : https://shopee.co.th/adhesealLine Official id : @adheseal  ติดต่อเราผ่านช่องทาง li5 shopee-forfooter หัวข้อเกี่ยวกับมอบตู้ตรวจโควิด บทความที่เกี่ยวข้อง

แอดฮีซีล ส่งมอบตู้ตรวจ COVID 19 เพิ่มเติม รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมบริษัท Activity : CSR บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัดและผู้ร่วมบริจาคตู้โควิด ร่วมบริจาคตู้โควิดเพิ่มเติมในปี 2021 นี้ รวมรายการบริจาค (ปี 2)ณ โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี   #สู้ไปด้วย#ประเทศไทยพ้นภัยโควิด19#Covid19#แอดฮีซีล#AdheSeal ติดตามพวกเราได้ทุกที่ที่:WebSite Official : www.adheseal.comFacebook : www.facebook.com/adhesealcompanyLink In : shorturl.at/hqvCTShopee : https://shopee.co.th/adhesealLine Official id : @adheseal  ติดต่อเราผ่านช่องทาง li5 shopee-forfooter หัวข้อเกี่ยวกับมอบตู้ตรวจโควิด บทความที่เกี่ยวข้อง

ผนังเบากั้นห้อง ผนังเบา คือ อะไร มีประเภท และมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ผนังเบา แผ่นยิปซัม สมาร์ทบอร์ด วีว่าบอร์ด

บทความ Knowlegde ผนังเบา หรือ ผนังเบากั้นห้อง คือ ผนังเบา เป็นผนังที่ก่อสร้างด้วยการติดตั้งวัสดุปิดผิวแผ่นใหญ่เข้ากับโครงคร่าว ทำให้มีน้ำหนักน้อยกว่าผนังก่ออิฐหรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุที่ใช้ทำโครงคร่าว ได้แก่ โครงเหล็กชุบสังกะสี โครงเหล็กรูปพรรณ หรือโครงไม้เนื้อแข็ง ติดตั้งโดยใช้ตะปูหรือตะปูเกลียวเป็นตัวยึดวัสดุแผ่นใหญ่เข้ากับโครงคร่าว สำหรับการตกแต่งพื้นผิว สามารถทำได้หลายวิธี เช่น โป๊วรอยต่อด้วยอะคริลิคหรือพัตตี้ ฉาบด้วยปูนฉาบตกแต่งผิวบาง การทาสี ปูกระเบื้อง และติดวอลล์เปเปอร์ ข้อดีข้อเสียของ ผนังเบา ข้อดีของผนังเบา การติดตั้งหรือรื้อถอนได้ง่าย และประหยัดเวลา มีน้ำหนักเบา ทำให้เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีคานมารองรับ จึงง่ายในการต่อเติมเปลี่ยนแปลงห้องที่ทำในภายหลัง สามารถติดตั้งวางระบบไฟและน้ำได้ง่าย เนื่องจากผนังเบาหลายชนิดเป็นผนังกลวง เป็นโครง แล้วบุวัสดุผิวทับ ข้อเสียของผนังเบา มีความแข็งแรงทนทานน้อยกว่าผนังแบบก่ออิฐ กันเสียงได้น้อยกว่าผนังแบบก่ออิฐ การป้องกันความร้อนน้อยกว่าผนังแบบก่ออิฐ รับน้ำหนักแขวนได้น้อย มักไม่ค่อยทนความชื้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการบวม ขาดยุ่ย และขึ้นราได้ง่าย บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นสามารถเกิดรอยแตกร้าวได้ง่าย   ผนังเบา : แผ่นยิปซัมบอร์ด (Gypsum Board) ยิปซัมบอร์ด (Gypsum Board) เป็นผนังที่ทำมาจากผงยิปซัมเผา และปิดทับด้านหน้าและด้านหลังด้วยกระดาษเหนียว […]