AdheSeal Company Limited

AdheSeal Company Limited

มุ่งมั่น พัฒนา รักสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิบ้านจริงใจ จังหวัด ชลบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

ร่วมบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารน้องๆ มูลนิธิบ้านจริงใจ จังหวัดชลบุรี